Publications

Selected publications:
2008

 • Luminescence from γ-irradiated humic acid, Goraczko W. Slawinski J.
 • Spectral distribution of the radiochemiluminescence from gamma-irradiated humic acid. Goraczko W., Slawiński J., Staninski K.

2002

 • Model radioisotope experiments on the influence of acid rain on 65Zn binding with humic acid. Koczorowska E., Mieloch M., Sławiński J.
 • The role of ortho- and para- semiquinones in the chemiluminescence and antioxidatine activity of humus substances. Polewski K., Sławińska D., Sławiński J.
 • The use of ultraweak photon emission in agriculture. Sławiński J.
 • Use of a CCD-monitored chemiluminescence imaging for sensing of the UV and ozone induced degradation of humus substances. Górski Z., Sławiński J.

2000

 • Free radical of the semiquinone type generated in the redox reaction of hydroxybenzotropolone. Lipski M., Gwoździński K., Sławiński J.

1999

 • Bioelektronika a nieswoiste skutki biologiczne laserów małej mocy. Dobrowolski J., Sławiński J., Laszczka A., Różanowski B.
 • Changes in the luminescent properties of humic acids induced by UV-Radiation. Lipski M., Sławiński J., Zych D.
 • EPR spectra of humic acids and melanins exposed to UV radiation and ozon. Sławiński J., Manikowski H., Górski Z.
 • Przekaz wiedzy fizycznej a świadomość społeczna. Sławiński J.
 • What’s the use of generating melanin? Wood J.M., Jimbow K., Boissy R.E., Sławiński J., Plonka M., Wortsman J.S.J.

1998

 • Chemiluminescence imaging of oxidative changes in plant food. Sławińska D., Górski Z., Sławiński J.
 • Chemiluminescence of cereal food. II. Chemiluminescence spectra. Sławińska D., Sławiński J.
 • Chemiluminescence of cereal food. III.2-d fotocounting of chemiluminescence. Sławińska D., Sławiński J.

1997

 • Changes in ATP level and iron-induced ultra-weak photon emission in bull spermatoza, caused by membrane peroxidation during thermal stress. Gumińska M., Kędryna T., Laszczka A., Godlewski M., Sławiński J., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Kwiecińska T., Rajfur Z. Wierzuchowska D.
 • Chemiluminescence of cereal food. I. Kinetics, activation energy & solvent effects. Sławińska D.,Sławiński J.
 • Chemiluminiscence and spectroscopic properties of oxidized humic acids. Lipski M., Sławiński J., Manikowski H., Górski Z.
 • Chemiluminiscence imaging and spectra of cereal products. Sławińska D., Sławiński J.
 • Electrochemiluminiscent determination of antioxidative capacity of humus acids and melanins exposed to UV-radiation and ozone. Chmura J., Sławiński J.
 • Intrinsic chemiluminiscence and bioenergetics of Spermatoza under oxidative stress. Gumińska M., Kędryna T., Laszczka A., Sławiński J., Godlewski M., Kwiecińska T., Wierzuchowska D., Szczęśniak-Fabiańczyk B.
 • Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki. (140-145) Sławiński J.
 • Spectral distribution of ultraweak chemiluminiscence from domestic animals. Sławiński J., Godlewski M., Kwiecińska T., Wierzuchowska D., Laszczka A., Szczęśniak-Fabiańczyk B.
 • Ultraweak luminiscence of domestic animals spermatoza. (353-356) Godlewski M., Kwiecińska T., Wierzuchowska D., Rajfur Z., Laszczka A., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Sławiński J.
 • Ultraweak photon emission of cells subjected to environmental stress. (357-360) Godlewski M., Kwiecińska T., Wierzuchowska D., Rajfur Z., Laszczka A., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Sławiński J., Gumińska T., Kędryna T.

1996

 • Diagnostic value of ultraweak chemiluminiscence of cells subjected to the oxidative stress. Godlewski M., Kwiecińska T., Laszka A., Rajfur Z., Sławiński J., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Wierzuchowska D.
 • The effect of UV-radiation and ozone on humus substances. Górski Z., Grobelny P., Sławiński J.

1995

 • A blue chemiluminescence in the reaction of umbelliference with hypochlorite. Sławińska D., Sławiński J.
 • Dielectric and electric properties of synthetic melanin: The effect of europium ions. Osak W., Tkacz-Śmiech K., Elbanowski M., Sławiński J.
 • Emisje fotonowe w procesach biologicznych i możliwość ich wykorzystania w określaniu jakości nasienia. Laszczka A., Sławiński J.
 • Preface: Bioenergetics and cancer, Z. Srebro, H. Lach Sławiński J.

1993

 • Assay of antioxidants by the quenching of the anthracene-sensitized electrochemlumin. Sławińska D., Sławiński J.
 • Iron-induced chemiluminescence and the vitality of bull spermatoza. Sławiński J., et al (9)
 • Spectra of the formaldehyde-induced ultraweak luminescence from yeast cells. Sławiński J., et al (5)